Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Tủ an toàn sinh học cấp B2, rộng (trong) 1350mm

  Mã sản phẩm: BSC-1500IIB2-X Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (WxDxH): 1500*760*2250mm; Kích thước trong (WxDxH): 1350*600*660mm Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: tuần hoàn không khí 0%, thoát khí 100%. Tủ an toàn sinh học Class II B2, còn được gọi là tủ xả tổng, là cần thiết khi một lượng đáng kể các hạt nhân phóng xạ và hóa chất dễ bay hơi được dự kiến ​​sẽ được sử dụng. DOWNLOAD CATALOG
 • Tủ an toàn sinh học cấp B2, rộng (trong) 1700mm

  Mã sản phẩm: BSC-1700IIB2-X Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (WxDxH): 1873*775*2270mm; Kích thước trong (WxDxH): 1700*600*660 mm Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: tuần hoàn không khí 0%, thoát khí 100%. Tủ an toàn sinh học Class II B2, còn được gọi là tủ xả tổng, là cần thiết khi một lượng đáng kể các hạt nhân phóng xạ và hóa chất dễ bay hơi được dự kiến ​​sẽ được sử dụng. DOWNLOAD CATALOG
 • Tủ an toàn sinh học cấp B2, rộng (trong) 940mm

  Mã sản phẩm: BSC-1100IIB2-X Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (WxDxH): 1100 x 750 x 2250 mm; Kích thước trong (WxDxH): 940 x 600 x 660 mm Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: tuần hoàn không khí 0%, thoát khí 100%. Tủ an toàn sinh học Class II B2, còn được gọi là tủ xả tổng, là cần thiết khi một lượng đáng kể các hạt nhân phóng xạ và hóa chất dễ bay hơi được dự kiến ​​sẽ được sử dụng. DOWNLOAD CATALOG
 • Tủ an toàn sinh học cấp B2, rộng (trong) 1150mm

  Mã sản phẩm: BSC-1300IIB2-X Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (WxDxH): 1300*750*2250mm; Kích thước trong (WxDxH): 1150*600*660 mm Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: tuần hoàn không khí 0%, thoát khí 100%. Tủ an toàn sinh học Class II B2, còn được gọi là tủ xả tổng, là cần thiết khi một lượng đáng kể các hạt nhân phóng xạ và hóa chất dễ bay hơi được dự kiến ​​sẽ được sử dụng. DOWNLOAD CATALOG
 • Tủ an toàn sinh học cấp 2, 1 vị trí

  Mã sản phẩm: 11231BBC86 Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (RxSxC/mm): 700*650*1230; Kích thước trong (RxSxC/mm): 600*500*540; Class A2;  Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: 70% tuần hoàn không khí, 30% khí thải Tủ an toàn cấp A2 thích hợp để làm việc với nghiên cứu vi mô trong trường hợp không làm việc với nghiên cứu vi sinh trong trường hợp không có hóa chất dễ bay hơi hoặc độc hại và hạt nhân phóng xạ DOWNLOAD CATALOG
 • Tủ an toàn sinh học cấp 3, 1,8m

  Kích thước bên ngoài (RxSxC/mm): 1790*880*2080
 • Tủ an toàn sinh học cấp 3, 1,5m

  Kích thước bên ngoài (RxSxC/mm): 1540x880x2000
 • Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2, rộng (trong) 910mm

  Mã sản phẩm:  BSC-3FA2-GL(3′) Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (RxSxC): 1087*775*2265mm Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: tuần hoàn không khí 70%, khí thải 30% Tủ an toàn sinh học A2 thích hợp để làm việc với nghiên cứu vi sinh trong sự vắng mặt của các hóa chất dễ bay hơi hoặc độc hại và hạt nhân phóng xạ. DOWNLOAD CATALOG
 • Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2, rộng (trong) 1700mm

  Mã sản phẩm:  BSC-6FA2-GL(6′) Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (RxSxC): 1873*775*2295mm Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: tuần hoàn không khí 70%, khí thải 30% Tủ an toàn sinh học A2 thích hợp để làm việc với nghiên cứu vi sinh trong sự vắng mặt của các hóa chất dễ bay hơi hoặc độc hại và hạt nhân phóng xạ. DOWNLOAD CATALOG
 • Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2, rộng (trong) 1280mm

  Mã sản phẩm: BSC-4FA2(4′) Hãng sản xuất: Biobase, Trung Quốc Kích thước ngoài (RxSxC): 1383*775*2295mm  Ba cấp bảo vệ: người vận hành, mẫu và môi trường. Hệ thống luồng khí: tuần hoàn không khí 70%, khí thải 30% Tủ an toàn sinh học A2 thích hợp để làm việc với nghiên cứu vi sinh trong sự vắng mặt của các hóa chất dễ bay hơi hoặc độc hại và hạt nhân phóng xạ. DOWNLOAD CATALOG