Hệ thống lên men ghép nối, có điều khiển pH, DO

Liên hệ

Mô tả

Thể tích tank lên men (L) 1st tank: 10/15/20/30/50 2rd tank: 100/300/500/800/1000
Vật liệu bên trong tank lên men 316L Stainless Steel 316L Stainless Steel
Khuấy Top driven Top driven
Tiệt trùng In suit Sterilization In suit Sterilization
Tính năng cơ bản Kiểm soát – hiển thị nhiệt độ, tốc độ khuấy, pH, DO, chống bọt, bơm liệu, áp suất, aeration, Kiểm soát – hiển thị nhiệt độ, tốc độ khuấy, pH, DO, chống bọt, bơm liệu, áp suất, aeration,
Tính năng nâng cao (optional) Level,Weight Feed, Multi-Feeds, Mehanol&Ethanol, Exhaust O2&CO2 Level,Weight Feed, Multi-Feeds, Mehanol&Ethanol, Exhaust O2&CO2
Parameter and Function
pH Displaying range: 0.00~14.00±0.01
Auto-control range: 2.00~12.00±0.05
Fermentation process control (According to the fermentation time, auto-control pH fluent, at least 10 parts)
pH value historical and trend curve analysis Acid, alkali dosage curve analysis
Batch report form analysis Acid, alkali total dosage record Keep
Antifoam Automatic PID control and alarm
Fermentation process control (According to the fermentation time, auto-control antifoam fluent, at least 10 parts)
Antifoam value historical and trend curve analysis Foam error state record
antifoam total dosage record Batch report form analysis Keep
Rpm Automatic enactment and control (50~1000 rpm ± 5‰)
Fermentation process control (According to the fermentation time, auto-control rev fluent, at least 10 parts)
Rpm value historical and trend curve analysis Batch report form analysis Keep and deliver data
Temperature Temperature of cooling water: +5℃-65℃±0.2℃
Fermentation process control (According to the fermentation time, auto-control temperature fluent, at least 10 parts)
Temperature value historical and trend curve analysis Batch report form analysis Keep
Feeding PID automatic enactment and control
Fermentation process control (According to the fermentation time, auto-control feeding fluent, at least 10 parts)
Feeding value historical and trend curve analysis
Feeding total dosage record
Batch report form analysis keep
Pressure Manual control, instrument display
Air flux Manual control, instrument display
Facebook Comments