Bộ chiết pha rắn chân không SPE – SPE Vacuum Manifolds

Liên hệ

Mô tả

  • Được thiết kế để xử lý song song 12 hoặc 24 mẫu.
  • Là công cụ tiện dụng để chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm, điều khiển áp suất riêng, chính xác cho phép điều chỉnh dễ dàng, nạp mẫu, rửa và rửa giải các bước chiết pha rắn.
  • Thiết kế đường dẫn dòng chảy độc đáo làm tăng độ chân không đồng đều và lưu lượng ổn định
  • Bể thủy tinh một mảnh, dễ dàng quan sát và chống chịu ăn mòn
  • Van trục vít có thể điều khiển riêng lẻ có thể ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo khi xử lý các mẫu khác nhau cùng một lúc

analytica China 2018 Sneak Peek: Equipment – Biocomma Official Blog

Cat. # Mô tả  Đóng gói.
SPEMF12G 12 Port SPE Vacuum Manifold EA/Box
SPEMF24G 24 Port SPE Vacuum Manifold EA/Box
Facebook Comments