Bộ manifold lọc vi sinh chân không

Liên hệ

Mô tả

Model Chủng loại Filter Bowl Sieve Plate Connection Filter Holder
IFA-1S 1 vị trí SS316, 300ml SS316 (100um) SS one-piece SS316
IFA-1G 1 vị trí Glass, 300ml PTFE (20um) SS one-piece SS316
IFA-3S 3 vị trí SS316, 300ml SS316 (100um) SS one-piece SS316
IFA-3G 3 vị trí Glass, 300ml PTFE (20um) SS one-piece SS316
IFA-6S 6 vị trí SS316, 300ml SS316 (100um) SS one-piece SS316
IFA-6G 6 vị trí Glass, 300ml PTFE (20um) SS one-piece SS316

Filter membrane: OD: 47mm/50mm

Bộ manifold 1 vị trí + phễu lọc thép không gỉ

Bộ manifold 1 vị trí + phễu lọc thủy tinh

Bộ manifold 3 vị trí + phễu lọc thép không gỉ

Bộ manifold 3 vị trí + phễu lọc thủy tinh

Bộ manifold 6 vị trí + phễu lọc thép không gỉ

Bộ manifold 6 vị trí + phễu lọc thủy tinh

 

Facebook Comments