Cối nghiền và bi nghiền cho máy nghiền bi vật liệu mã não (Agate)

Liên hệ

Mô tả

General

Material Agate – SiO2
Material Specification SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O
99.9% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02%
Physical Properties Density 2.65 g/cm³
Hardness 7.2~7.5 Mohs
Facebook Comments