Đầu kết nối nhanh với can đựng chất thải HPLC (HPLC Poly Manifold)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 28179

Hãng sản xuất: Justrite, Mỹ

Mô tả

Model No. 28179
International Model No. 28179
Color Silver/White
Material Specifications Stainless Steel/Polypropylene
Dimensions, Exterior 4.5″ H x 5″ W x 7″ L
114mm H x 127mm W x 178mm D x 178mm L
Net Weight, lbs 0.3
Net Weight, kg 0.1
Facebook Comments