Máy lắc ủ nhiệt cho microtube và microplate

Liên hệ

Mã sản phẩm: VORTEMP 

Hãng: Uniequip, Đức

Dùng để lắc, ủ nhiệt cho microtube và microplate

DOWNLOAD CATALOG

Mô tả

Lập trình tốc độ, thời gian và nhiệt độ.

Đường dốc cho nhiệt độ và thời gian theo 5 bước

Màn hình kỹ thuật số lớn

Phạm vi nhiệt độ từ + 37 oC đến + 85 oC (Tùy chọn + 100 oC)

Công suất lớn: 56 microtubes hoặc 4 tấm vi

Có thể sử dụng trong phòng lạnh

Platform dễ dàng hoán đổi cho microtubes và microplate

RS232 để kiểm soát GMP

Phần mềm điều khiển cho PC (tùy chọn)

Facebook Comments