Máy nhuộm khuẩn Gram, Poly Stainer

Liên hệ

Mã sản phẩm: Poly Stainer

Cat No: 90005100

Hãng sản xuất: IUL, Tây Ban Nha

Mô tả

Tính năng:

Tự động nhuộm màu là điều bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm muốn tăng năng suất của họ.

PolyStainer thực hiện các quy trình nhuộm tiêu chuẩn hóa mà nhân viên phòng thí nghiệm được giải phóng khỏi các quy trình nhuộm thông thường. Các phòng thí nghiệm vi sinh học và mô học nói chung tìm cách giảm khối lượng công việc nhuộm mẫu sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng nó.

Lên đến 20 slide lam kính được tải trong giỏ PolyStainer. Tiếp theo cánh tay robot sẽ nhúng và khuấy chúng thông qua bốn giếng có thể trao đổi. Các slide có thể được nhúng vào giếng thứ năm để đảm bảo nước sẽ được làm mới sau khi rửa từng giỏ trượt. Cuối cùng, slide có thể được sấy khô bằng quạt hoặc không có nhiệt. Bốn giếng thuốc thử trong hệ thống cho phép thực hiện đa dạng các ứng dụng nhuộm.

Thông số kỹ thuật:

Slides / Basket 20 slides each basket
Basket Lifting Motor 2.6W 12V /c 141:1 /encoder
Carriage Movement Motor 1.65W 12V / 28:1 / encoder
Heater 12ºC-15ºC higher that the room temperature
Heater Air Pressure 80 Pa
Air Volume 30 m3/h
Water Control Electro valve 4W 24V IP65
Water Flow Program Permanent/Autoiniciated at previous bath
Water Pressure 2bar / 6bar (instrument supplied with three different manifold)
Optional Output RS232
Dimensions (WxHxD) 70x40x34
Weight 23Kg
Reagent Containers Polyethylene
Basket Holder Stainless Steel AISI 304
Basket Stainless Steel AISI 304
Additional connections for peripherals 2 x USB Host ports
Programming Memory 10 programs – 10 steps per program
Facebook Comments