Gạo (trắng, lức) ⇒ Nghiền mịn ⇒ Nấu (Bổ xung nước, Enzyme) ⇒ Lọc, Ly tâm ⇒ Phối trộn (Bổ xung sữa, đường, muối) ⇒ Thanh trùng ⇒ Bảo ôn ⇒ Tiệt trùng ⇒ Rót chai, Đóng hộp, Dán nhãn ⇒ Sản phẩm

 

 

Facebook Comments