Ưu điểm:

 • Quá trình sấy nhanh
 • Có thể điều khiển được tỷ trọng sản phẩm
 • Bột sau khi sấy có độ hòa tan cao (90-100%), độ ẩm thấp (3-4%)
 • Vận hành liên tục và có thể tự động hóa hoàn toàn
 • Chi phí nhân công thấp
 • Vận hành và bảo dưỡng đơn giản
 • Áp dụng cho các sản phẩm bền nhiệt và không bền nhiệt, nguyên liệu ở dạng dung dịch, gel, paste, hồ vữa, huyền phù
 • Chất lượng bột được đảm bảo trong suốt quá trình sấy
 • Vật liệu hầu như không tiếp xúc với bề mặt kim loại của thiết bị

Nhược điểm:

 • Chi phí đầu tư ban đầu cao
 • Yêu cầu độ ẩm ban đầu cao để đảm bảo nguyên liệu có thể bơm đến thiết bị tạo sương
 • Chi phí năng lượng cao để tách ẩm
 • Thất thoát các chất dễ bay hơi cao

 

Zeizstore.com

Facebook Comments

Tags: , ,